نحوه ی رتبه بندی و مکانیسم امتیاز دهی جوین فا

از سوال هایی که برای کاربران جوین فا پیش میاید این است که امتیاز های هر اشتراک بر چه حسب تعیین شده و رتبه بندی اشتراک ها در این سایت بر چه بناست؟
جواب این سوال این است که رتبه بندی رد جوین فا بر اساس امتیاز های هر اشتراک صورت میگیرد و امتیاز ها نیز بر اساس تعداد بازدید ، عضویت و لایک های شکل میگیرد . با این قاعده که


  • - هر بار بازدید از صفحه ی اشتراک ۲ امتیاز

  • - هر بار رفتن یک کاربر به بخش عضویت در اشتراک ۱۰ امتیاز

  • و هر بار لایک شدن اشتراک توسط یک کاربر ۱۰۰ امتیار

به همراه دارد . لازم به ذکر است که کاربر نمیتواند اشتراکی را بدون محدودیت لایک کند یا ان را در دفعات متعدد باز کند که امتیاز بگیرد و این کارها دارای محدودیت هایی میباشد .

همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی های جوین فا هر ۱ ساعت یکبار از نو مرتب میشود و لذا اگر امتیاز شما از اشتراک دیگری بیشتر شد اما رتبه تان بهبود نیافت صبر کنید .